sunnuntai 11. toukokuuta 2014

Onnea Äideille!Onnea äideille jokaisena hetkenä, kaikkialla – tarvitsette sitä ja olette sen ansainneet.

Onnea Äidille

Mitä maailma tarvitsee – pelastusta. Mistä se voi sen saada – äidin onnesta. Äidit ovat saaneet ratkaisevan roolin tulevaisuuden rakentamisessa. He ovat kantaneet menneisyyden nykyisyyteen – he viestivät sen koko ajan olemisellaan ympärilleen - Onnen tai onnettomuuden, tietoisesti tai yleensä tiedostamatta.

Äidin onni – siirtyy onnellisiin lapsiin ja onnelliset lapset luovat onnellisen tulevaisuuden. Valitettavasti vastaavasti siirtyvät myös vähemmän onnelliset ja vähemmän tietoiset opit. Lapset syntyvät onnellisina ja säilyttävät tämän osaamisen jos heidän tarpeisiinsa vastataan – kuten onnelliset äidit tekevät.

Mistä sitten syntyvät vähemmän onnelliset ihmiset? Maailma kolhinut äitejä ja kolhii edelleen. Väsyneen, onnettoman äidin sekavat tunteet siirtyvät sekavina tunteina lapseen, joka näkee maailman ja ihmiset pahoina ja vastaa siihen samalla mitalla – paha olo synnyttää lisää pahaa oloa. Lue lehtiä, katso televisiota, mitä näet - pahaa oloa, pahuutta, lisää, lisää.

Elämä on yksinkertaista – ihmiset yrittävät tehdä siitä monimutkaista.Äidit uskaltakaa olla onnellisia. Ymmärrän, että onnellisuus vaatii rohkeutta. Jokainen pelkuri uskaltaa olla onneton. On helppo olla onnellinen sillä hetkellä kun sattuma suosii – vaatii taitoa ja rohkeutta säilyttää onnellisuus vähemmän onnekkaissa tilanteissa.Kuunnelkaa lapsia ja kuulette heissä äitien kaiun koko ajan ja kaikkialla. Kuunnelkaa vanhuksia vanhainkodeissa, mitä he puhuvat, ketä he kutsuvat luokseen – äitejään auttamaan, neuvomaan, lohduttamaan. Kenen oppeja he toistavat, muistelevat kaihoisasti. Äidit vaikutatte heihin koko elämän ajan – enemmän kun osaatte kuvitella.Äidit olette saaneet tärkeän tehtävän – olette tuoneet menneisyyden nykyisyyteen ja siirrätte sen lapsiinne ja siten luotte tulevaisuuden. Olette tulevaisuuden luojia. Olette suurenmoisia.Onnea Äideille!